airplanearrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-topbrowsebucket-colorbutton-arrowbutton-backcircle-arrowclockcompassdiscountdownload-areadownload-file-greendownload-filedownloademailexternal-linkfaxfiltergridlight-bulblogo-sanmarcomap-markermarker-buttonmarkermarkerspaint-jarprintprodotti-cercaprodotti-finitureprodotti-sistemireserved-arearetailersrollerroutesearchsharesightslider-arrow-leftslider-arrow-rightsocial-facebooksocial-googleplussocial-instagramsocial-linkedinsocial-pinterestsocial-twittersocial-youtubesocialtelephoneuserwebwsdyou-are-here

Angajamentul pentru respectarea legalităţii

San Marco recunoaşte ca principiu fundamental respectarea legilor, a normativelor şi regulamentelor în vigoare în toate ţările în care operează, precum şi a principiilor şi procedurilor stabilite în prealabil în acest scop.

Cu acest titlu, Societatea s-a angajat să pună în aplicare un Sistem de Gestiune a Siguranţei şi Sănătăţii la locul de muncă (SGSSL), ca parte integrantă a organizării sale privind munca, pentru protecţia siguranţei lucrătorilor, în virtutea căreia este în vigoare obligaţia:

  • de a respecta legislaţia în vigoare în materie de siguranţă şi sănătate la locul de muncă;
  • de a răspândi informaţiile privind riscurile în întreprindere pentru toţi muncitorii; şi de a efectua în mod constant formarea acestora cu referire specifică la atribuţiile desfăşurate;
  • de a garanta consultarea, participarea şi sensibilizarea lucrătorilor, inclusiv prin reprezentantul lucrătorilor pentru siguranţă, cu privire la aspectele sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă;
  • de a proteja şi implementa procesele de producţie şi activităţile cu crierii în măsură să prevină posibilele evenimente accidentale, să protejeze siguranţa şi sănătatea muncitorilor şi a populaţiei, adoptând în acest scop cele mai bune tehnici disponibile pe piaţă;

Societatea a decis să se doteze şi de un Cod Etic propriu-zis pentru a se conforma cu dispoziţiile Decretului Legislativ 8 iunie 2001, nr. 231. Legea nu impune societăţilor obligaţia de a se dota cu acest instrument, însă Colorificio San Marco a considerat a fi de o importanţă fundamentală să formalizeze şi să împartă în cadrul ansamblului său intern de valori, principii etice şi reguli comportamentale care stau la baza propriilor acţiuni.

Codul Etic reglementează responsabilitatea administrativă a persoanelor juridice ca urmare a comiterii unei infracţiuni presupuse sau a unui fapt ilicit administrativ.

Din citirea codului etic reies toate valorile pe care trebuie să se bazeze munca Societăţii:

  • Spiritul de colaborare ca un mijloc prin care poate fi atinsă coeziunea internă şi crearea unui mediu inspirat de principii de paritate şi respect reciproc.
  • Criteriul meritocratic prin care să fie retribuiţi angajaţii evaluând profesionalismul, experienţa şi capacitatea de a atinge obiectivele atribuite, cu respectarea absolută a legalităţii acestora.
  • Urmărirea obiectivelor proprii economice, de producţie şi sociale, cu respectarea legalităţii, corectitudinii şi transparenţei acţiunilor.
  • Protecţia şi răspândirea valorilor precum meritocraţia, loialitatea, seriozitatea, dedicarea, spiritul de colaborare.
Descărca Codul de Etică